Archive for November, 2010

LYÖMÄSOITTIMET 1/3


Oppilas tuntee vuorokätisen käsijärjestysjärjestelmän periaatteet ja osaa muodostaa itsenäisesti käsijärjestyksiä ja tunnistaa perusrytmeistä johdettuja rytmejä:

kokonuotti, puolinuotti, neljäsosa, kahdeksasosa, kuudestoistaosa (lähdöt oikealla, oikea käsi iskulla), kahdeksasosatrioli (vuorokäsin iskulla) eli pyramidia kutakin rytmiä kaksi tahtia kuudestoistaosiin asti ja takaisin, tempo: 60, sekä vastaavat tauot,

äänenvoimakkuudet p, mp, mf, f, (korkeudet ja sijainti kalvolla),

tahtiosoitukset 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (neljäsosa iskuyksikkönä, perustahtilajit),

rytmitavut, metronomin kanssa soittaminen ja yksinkertaisten rakenteiden hahmottaminen (ABA jne.)

Soittoasento tukee soittotapaa, soittaminen perustuu kokonaisuuksien hahmottamiseen, liikeratoihin, ei yksittäisiin iskuihin.

Tempo: 60-70

Rumpusetti

Opetus on alkanut pikkurummusta, rytmitavuista ja käsijärjestysten vakiinnuttamisesta, oppilas osaa soittaa metronomin kanssa eri nopeuksissa ja on sisäistänyt neljän tahdin rakenteen. Hän tietää miten vaikuttaa tempon ylläpitämiseen ja rytmien tasaisuuteen.

Kahdeksasosa-, kuudestoistaosa-, ja triolikomppeja,

yksinkertaisia tanssikomppeja; valssi, tango, humppa jne.,

neljäsosan, puolinuotin ja tahdin pituisia fillejä,

kahdeksan tahdin rakenne, siirtyminen HH:sta Rideen ja takaisin lautasen kautta,

ilman nuotteja ja nuottien kanssa.

Malletit

Oppilas hahmottaa asteikoita kokonaisuuksina. Soittoasento ja liikkuminen on luontevaa.

Diskanttiklaavi,

duurit, kaksi ylennystä ja alennusta molleineen (luonnollinen, harmoninen, melodinen molli) ja järjestelmän periaatteet,

kaksi oktaavia kahdeksasosissa ja kolme oktaavia kahdeksasosatrioleissa sekä kolmisoinnut kahdeksasosatrioleissa kaksi oktaavia kahdella malletilla tempoon 60 (nuottiesimerkki).

Esitetään:


pikkurumpuetydi, pyramidi kuudestoistaosiin asti, tempo 60, kaksi tahtia kutakin rytmiä

pikkurumpuetydi,

lyömäsoitinetydi kolminkertaisesta ohjelmistosta

yksi 4 valmistellusta kompista

asteikot (duuri ja molli) annetaan 2 vkoa etukäteen tai oppilaitoksen käytännön mukaisesti


LYÖMÄSOITTIMET 2/3

Pisteelliset nuottiarvot,

kuudestoistaosakvintoli, -sekstoli (lähdöt oikealla ja vasemmalla), pyramidi sekstoliin asti ja takaisin kutakin rytmiä kaksi tahtia, tempo väh. 80,

singletremolo (malletit, patarummut),

rytmisoitu Open-Roll, Press-Roll, kuudestoistaosissa tempoon 100 asti,

kahdeksasosatriolipohjaisena tempoon 130, kuudestoistaosatriolipohjaisena tempoon 65,

rudimenttikäsijärjestykset,

yksöis- ja kaksoisetuheleet,

kolmi- ja vaihtojakoiset tahtilajit (iskuyksikkönä kahdeksas- ja neljäsosa),

kamarimusiikkia, orkesterisoittoa.

Tempo: 100 asti

Patarummut

Etydejä kahdelle patarummulle,

patarumpujen virittäminen ääniraudan avulla. Perusviritykset kahdelle padalle (G,c; A,d, jne.). Oppilas tuntee intervalleihin ja sävellajeihin perustuvan viritystavan ja osaa virittää itsenäisesti, ilman viritysmittaria.

Malletit

Diskantti- ja bassoklaavi,

marimba, vibrafoni, xylofoni, kellopeli,

duurit ja mollit (luonnollinen, harmoninen, melodinen molli) neljään etumerkintään asti

kaksi oktaavia kuudestoistaosissa ja kolme oktaavia kahdeksasosatrioleissa sekä kolmisointu

kahdeksasosatrioleissa kolme oktaavia tempoon 70, 2 tai 4 mallettia (mallettijärjestykset),

kaksi ja neljä mallettia, oppilas tietää soittimiin sopivat mallettimateriaalit ja tuntee soitinten soittotavat.

Lyömäsoittimet

Oppilas tietää peruslyömäsoittimiston ja osaa järjestää itse soittimet ja valita sopivat soittovälineet.

Esitetään:


kaksi pikkurumpuetydiä, rudimentti ja ns. klassinen etydi, pyramidi sekstoliin asti tempo 80

lyömäsoitinetydi,

patarumpuetydi, viritystehtävä 2 padalle,

mallettietydi, 2 tai 4 mallettia, kolminkertaisesta ohjelmistosta

asteikot (duuri ja molli) annetaan 2 vkoa etukäteen tai oppilaitoksen käytännön mukaisesti

(rumpusetti/käsilyömäsoittimet)


LYÖMÄSOITTIMET 3/3


Päämääränä tsenäinen, tavoitteellinen työskentely ja kyky vaikuttaa soittotaidon ylläpitämiseen ja edistymiseen.

Kuudestoistaosaseptoli ja oktoli (koko pyramidi edestakaisin, kutakin rytmiä kaksi tahtia, tempo: 80.),

kaikki tremolot (1,2,3,4, Press) ja niitä vastaavat etuheleet, single- ja tuplakäsijärjestysversioina,

rytmisoimaton Press Roll,

etydejä ja ohjelmistoa,

esitystapa pikkurummulla: seisten,

yleisimmät soittotekniikat, -välineet ja -tavat (perusilmaisutavat: staccato, legato, tenuto jne.),

kamarimusiikkia, orkesterisoittoa.

Tempo: 120 asti

Patarummut

Etydejä ja ohjelmistoa neljälle patarummulle, eri tiheyksiset ja pituiset tremolot metronomin kanssa, crescendo, diminuendo, aloitus ja lopetus molemmmilla käsillä, siirtyminen padalta toiselle, viritys ja samanaikainen soittaminen,

viritystehtävä perustuu sävellajeihin; kvarteille, kvinteille, soinnuille. Oppilas tuntee patarumpujen ulottuvuudet ja kunkin padan parhaiten soivat alueet.

Malletit

kaikki duuri-ja molliasteikot

kaksi oktaavia kuudestoistaosissa ja kolme oktaavia kahdeksasosatrioleissa sekä kolmisointu kahdeksasosatrioleissa kolme oktaavia, neljä mallettia, tempo 80,

ohjelmistoa marimballe ja vibrafonille (4 mallettia).

Esitetään:


kaksi pikkurumpuetydiä, rudimentti ja ns. klassinen etydi, pyramidi kokonaan, tempo 80

lyömäsoitinetydi,

patarumpuetydi, viritystehtävä 4 padalle

mallettietydi, 4 mallettia, kolminkertaisesta ohjelmistosta

asteikot (duuri ja molli) annetaan 2 vkoa etukäteen tai oppilaitoksen käytännön mukaisesti

(rumpusetti/käsilyömäsoittimet)


LYÖMÄSOITTIMET I


Oppilas tuntee perusohjelmiston, soittimiston, yhteisöt, tapahtumat, solistit ja koulutustarjonnan.

Pääsykokeisiin soveltuvaa ohjelmistoa Suomessa ja ulkomailla.

Ohjelmistoa voidaan täydentää kamarimusiikilla ja orkesterikoesoitto-osuudella.

Tervetuloa!
Toivotan sinut tervetulleeksi kotisivuilleni. Sivuilta löydät tietoja harjoitteluun ja ajankohtaista tietoa lyömäsoitinten opiskelusta oppilaitoksessamme.
Blogi emaililla!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tag Cloud

aksentti etuhele flami open roll press roll tremolo kapulat (1)
patarummut (2)
Patarumpu (2)
pikkurumpu (1)
soittotapa (2)
tekniikka (7)
tekniikka. pikkurumpu (1)
Uncategorized (2)
virveli (1)

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.